Systeemdossier.nl
menu

Welkom bij Systeemdossier

Het online platform te gebruiken door zonnestroomsysteem-eigenaren, ontwerpers & adviseurs, installateurs, inspecteurs en onderhoudsmonteurs.

Aanmelden nieuwe gebruiker

Welkom bij Systeemdossier.nl

 

Wettelijke grondslag
Systeemdossier kent een wettelijke grondslag vanuit Bbl Besluit bouwwerken en leefomgeving. Bbl wijst integraal de NEN 1010 aan als verplichte norm. De wet wijst ook altijd automatisch de laatste versie aan, de NEN-commissie  heeft de NEN 1010:2020 aangewezen als de laatste geldende versie. In deze norm wordt verwezen naar de aanvullende eisen voor een PV-systeem naar de NEN-EN-IEC 62446-1

 

Systeemdossier
Vanuit de NEN-EN-IEC 62446-1 is het een verplichting om een systeemdossier aan te maken voor elke zonnestroom-installatie, groot of klein, die toegang geeft tot alle relevante documentatie voor de klant zelf, de inspecteur en/of installateur.

Het zonnestroomsysteem dient voor de in bedrijfstelling altijd te worden beproefd d.m.v metingen. De categorie 1 meting dat zijn erg belangrijke metingen die de veiligheid van de installatie waarborgen. De bevindingen dienen aanwezig te zijn in het systeemdossier en geldt voor elke installatie ongeacht de grootte. Het systeemdossier is geen app van de fabrikant om inzicht te geven in de productie van de installatie. 

Laptop

Waarom kiezen voor Systeemdossier?
Het systeemdossier geeft inzicht en overzicht over uw zonnestroominstallatie ( PV-systeem) waarvoor u verantwoordelijk voor bent als eigenaar. Het inzicht is de kwalitatieve situatie waarin de installatie zich bevind wat door een onafhankelijke partij  is vastgesteld.Partijen zoals verzekeraars, makelaars, buren waarmee u onder 1 dak woont kunnen dan zien of de installatie het veilig keurmerk heeft gekregen. 

 

Toegang tot het dossier

Om toegang te krijgen tot het digitaal systeemdossier met uw PV-systeem moet uw installatie  worden geinspecteerd door een onafhankelijke partij. Deze kosten van inspectie komen voor uw rekening. Deze onafhaneklijke partij kunt u selecteren binnen het systeemdossier. U krijgt zes weken de tijd om uw installatie te laten inspecteren en  een veilig keurmerk te verwerven voor uw installatie zodat u gebruik kunt blijven maken van het systeemdossier.

Website laten maken door Dotsimpel